Informatie over aanmelding en plaatsing

Op deze pagina staat informatie over aanmelding en plaatsing op onze school. Lees alles of klik door naar één van de volgende onderwerpen: 

Informatiebijeenkomsten
Plaatsbeschikbaarheid
Aanmeldingsformulier
Aanmelden voor de kleuterklas
Aanmelden voor de onderbouw
Meer informatie


terug naar boven

Informatiebijeenkomsten

Geregeld vinden er op onze school informatiebijeenkomsten plaats voor ouders die hun kind(eren) willen aanmelden voor onze school.
In het schooljaar 2016-2017 staan deze bijeenkomsten gepland op de volgende dagen:
maandag 5 september 2016, maandag 3 oktober 2016, maandag 7 november 2016, maandag 6 februari 2017, maandag 6 maart 2017 en maandag 10 april 2017. De bijeenkomsten zijn van 14:00 tot 16:00 uur op school.
Ze worden verzorgd door Barbara Wilkes, zakelijk coördinator en Irma Millenaar, leraar van één van de kleutergroepen, en vinden plaats in het middelste kleuterlokaal op de begane grond van ons schoolgebouw. U kunt gewoon langskomen; het is niet nodig van tevoren te melden dat u komt. We beginnen met een verhaal over de school en sluiten af met een rondleiding.

Op dinsdag 17 januari 2017 van 12:30 tot 14:30 uur is er een extra informatiemiddag op onze school. Deze bijeenkomst wordt gehouden in de grote zaal. We vertellen over het lesplan van de school en geven aansluitend een rondleiding door de school waarbij het mogelijk is een kijkje te nemen in de klassen. U kunt gewoon langskomen, van tevoren aanmelden mag maar hoeft niet. We organiseren deze bijeenkomst in het bijzonder voor ouders die interesse hebben in het aanmelden van kinderen om in te stromen in de eerste klas (groep 3) van het schooljaar 2017-2018, maar natuurlijk bent u ook van harte welkom als u wilt aanmelden voor onze andere klassen.


terug naar boven

Plaatsbeschikbaarheid

Voor het schooljaar 2016-2017 is er alleen in onze vierde klas (groep 6) mogelijk nog plaats beschikbaar. Alle andere klassen zijn vol. U kunt wel aanmelden voor de wachtlijst.

Voor het schooljaar 2016-2017 en het schooljaar 2017-2018 zijn er geen kleuterplaatsen meer beschikbaar. Voor het schooljaar 2018-2019 zijn er al meer aanmeldingen voor nieuwe kleuters dan dat er plaatsen beschikbaar zullen zijn. Voor kinderen die nu nog worden aangemeld voor start in de kleuterklas in het schooljaar 2018-2019, en die niet vallen binnen één van de geldende voorrangsregelingen, is het op dit moment al vrijwel zeker dat er helaas geen plaats beschikbaar zal zijn.

Voor het schooljaar 2017-2018 zijn er plaatsen beschikbaar in de eerste klas (groep 3); kinderen geboren in het tijdvak voorjaar 2010 t/m voorjaar/zomer 2011.terug naar boven

Aanmeldingsformulier

Om uw kind aan te melden voor onze school, kunt u het aanmeldingsformulier invullen en opsturen.
(Om het Word-bestandje van het formulier te downloaden, kunt u klikken op het onderstreepte woord 'aanmeldingsformulier' hierboven.)

Mailen kan ook, naar: schoolleiding@vrijeschoolmichael.nl


terug naar boven

Aanmelden voor de kleuterklas

Onze school heeft drie kleuterklassen. Voor deze klassen ontvangen we jaarlijks meer aanmeldingen dan dat we kinderen kunnen plaatsen.

U kunt uw kind(eren) aanmelden voor de kleuterklas vanaf de geboorte. In het schooljaar voor het schooljaar waarin uw kind 4 jaar wordt, kunt u in de winter bericht van ons verwachten of er voor uw kind plaats zal zijn in de kleuterafdeling op het moment van de vierde verjaardag. Als er plaats is, verzoeken we u een vragenlijst in te vullen over de ontwikkelingsgeschiedenis van uw kind in de eerste vier levensjaren en wordt u uitgenodigd voor een aannamegesprek. Hierna ontvangt u bevestiging over de plaatsing.

Bij plaatsing geven we voorrang aan broertjes en zusjes van kinderen die al op onze school zijn, aan peuters van de vrije peuterklassen Windekind (bij onze school) en ’t Zonnestraaltje (in Hilversum) en aan kinderen die op onze school naar kinderdagverblijf Michaël gaan*. Voor de kinderen die willen doorstromen vanuit genoemde peuterklassen of kdv geldt met ingang van de plaatsingen voor het schooljaar 2017-2018 dat zij voor de school moeten zijn aangemeld voor de leeftijd van 18 maanden om in aanmerking te komen voor een voorrangsplaats.

Als er op het moment van de vierde verjaardag nog geen plaats is voor uw kind in onze kleuterafdeling, dan is het mogelijk dat uw kind op de wachtlijst blijft en op een later moment instroomt in onze school; maar de ervaring leert dat het helaas lang kan duren voordat er plaats beschikbaar komt voor kinderen die op de wachtlijst staan.

Als u uw kind(eren) bij de SKBNM heeft aangemeld, of bij peuterspeelzaal 't Zonnestraaltje of KDV Kwibus, dan betekent dat niet dat uw kind automatisch ook is aangemeld voor onze school. De aanmelding voor de school dient u apart te doen, bij de school, door middel van het insturen van het aanmeldingsformulier dat u op deze pagina kunt downloaden.

Vergeet niet om voor broertjes en zusjes van kinderen die al op school zijn, tijdig het aanmeldingsformulier in te vullen anders loopt u het risico dat er op het moment van de vierde verjaardag geen plaatsen meer beschikbaar zijn in de kleuterklassen.

Kinderen voor wie er een plaats beschikbaar is op onze school in de kleuterklas en die in de maanden mei, juni of juli pas vier jaar worden starten doorgaans pas na de zomervakantie in de klas. Kinderen die in de laatste weken voor een vakantie vier jaar worden, starten doorgaans pas na de betreffende vakantie in de klas.

*Met ingang van (het toekennen van plaatsen voor het) schooljaar 2017-2018 wijzigt de voorrangsregeling voor de kleuterklassen op onze school voor kinderen die doorstromen vanuit de peuterklassen en het kdv (Peuterhof Windekind, Peuterspeelzaal 't Zonnestraaltje en KDV Michaël); met ingang van dat schooljaar krijgen alleen die kinderen nog voorrang die voor de school zijn aangemeld voor de leeftijd van 18 maanden. Diezelfde regel gaat dan ook gelden voor kinderen die doorstromen vanuit KDV Kwibus in Hilversum. 


terug naar boven

Aanmelden voor de onderbouw

Onze school neemt geregeld kinderen aan die van een andere school komen, ook van niet-vrijescholen. De ervaring leert dat deze overstap goed verloopt. Bij elke aanname bekijken we vooraf zorgvuldig wat de ontwikkelings- en leervragen zijn waarmee het kind naar onze school komt en of we verwachten daar passend antwoord op te kunnen geven. Ook kijken we het bij de betreffende klas past en of de klas het kind kan ‘ontvangen’. Dit doen we door u als ouder en uw kind uit te nodigen voor een aannamegesprek en door uw kind uit te nodigen voor drie oriëntatiedagen in de klas. In overleg met de ouders, hebben we tevens contact met de huidige school om informatie uit te wisselen.


terug naar boven

Meer informatie

Wilt u nog meer informatie over aanmelding en plaatsing, of heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Wim Oosterhuis, schoolleider, via het algemene telefoonnummer van de school of per email via schoolleiding@vrijeschoolmichael.nl
terug naar boven