Aanmeldingsprocedure voor kleuters en zij-instroom

Onze school heeft veel aanmeldingen voor de drie kleuterklassen. Op basis van het aantal aanmeldingen en eventuele ondersteuningsvragen bepaalt de school of wij uw kind kunnen plaatsen.
Broertjes en zusjes van kinderen die al bij ons naar school gaan en kinderen die verhuizen van andere vrijescholen, hebben voorrang. Daarna op volgorde van inschrijving.

Procedure nieuwe kleuters:

1. Nieuwe ouders kunnen kenbaar maken dat ze hun kind willen inschrijven.
2. Dit kan alleen via de mail: schoolleiding@vrijeschoolmichael.nl
3. U wordt dan terug gemaild met de verdere procedure.
4. U kunt kennis maken en inschrijven tijdens de infomiddagen. Deze staan in de agenda op de website.
5. Dan ontvangt u een inschrijfformulier. Daarmee is plaatsing nog niet niet definitief.
6. De aannamecoördinator bevestigt de ontvangst en geeft aan of en wanneer er zicht is op een plaats. Dan wordt er een verzoek ingediend om de ontwikkelingsgeschiedenis van het kind in te vullen en in te dienen.
De procedure wordt vervolgd als het formulier weer is ontvangen.
7. Aanname is pas definitief na het aanname/kennismakingsgesprek met de kleuterleerkracht waar het kind zal komen.
8. Ouders worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.
9. Ouders krijgen een bevestiging als de plaatsing definitief is en krijgen tegelijkertijd een uitnodiging voor een kennismakingsochtend in de betreffende kleuterklas.

Zij- instroom:

Procedure:

1. Aanvraag voor aanmelding uitsluitend via de mail: schoolleiding@vrijeschoolmichael.nl
2. Alleen mondeling mogelijk bij bezoek van de infomiddagen. Deze staan in de agenda op de website.
3. De intern begeleider neemt telefonisch contact op.
4. Er wordt altijd eerst toestemming gevraagd om contact op te nemen met de huidige school. Intern begeleider of schoolleider neemt contact op met de intern begeleider of schoolleider van de huidige school.
5. Dan volgt uitnodiging voor een oriënterend gesprek over motieven en de onderwijsvraag van het kind
6. Dan volgen minimaal drie meeloopdagen in de beoogde klas.
7. Besluit tot aanname door schoolleider, in overleg met intern begeleider, leerkracht eventueel na advies van het ondersteuningsteam.
8. Besluit over wel of niet aannemen wordt meegedeeld door intern begeleider of schoolleider aan de ouders.
9. Afspraken maken over de datum waarop het kind kan starten.

Wim Oosterhuis
Schoolleider
Vrije School Michaël Bussum

werkdagen: maandag t/m donderdag

terug naar boven

Plaatsbeschikbaarheid


Voor het huidige schooljaar 2017-2018 zijn er geen kleuterplaatsen meer beschikbaar. Voor het schooljaar 2018-2019 zijn er al meer aanmeldingen voor nieuwe kleuters dan dat er plaatsen beschikbaar zullen zijn. Voor kinderen die nu nog worden aangemeld voor start in de kleuterklas in het schooljaar 2018-2019, en die niet vallen binnen één van de geldende voorrangsregelingen, is het op dit moment al vrijwel zeker dat er helaas geen plaats beschikbaar zal zijn.

Voor het schooljaar 2017-2018 zijn er plaatsen beschikbaar in de eerste klas (groep 3); en enkele plaatsen in de klassen 2 t/m 5 (groep 4 t/m 7)


terug naar boven