staking 12-12-2017

12/12/2017

Onderwijsstaking 12 december

 

U hebt eerder een bericht gekregen over de staking van dinsdag 12 december en dat wij als school voornemens zijn om hieraan deel te nemen.

Intussen is duidelijk geworden dat de staking doorgaat en dat de BSO helaas geen personele mogelijkheden heeft om opvang te bieden.

Onze vraag is of u zelf voor opvang kunt zorgen. Wellicht kunt u samen met andere ouders een oplossing zoeken bv om met elkaar de opvang te verzorgen.

Voor de ouders die daartoe echt niet in staat zijn, willen wij als school een bescheiden opvangmogelijkheid bieden. Dit zal plaatsvinden in de eerste klas (evt de beide eerste klassen) onder leiding van stagiaires en invalkrachten.

Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u dit voor maandag laten weten aan administratie@vrijeschoolmichael.nl

 

Waar het uiteindelijk om gaat is dat de onderwijsstaking een signaal geeft aan de politiek en aan de samenleving over de waardering voor het onderwijs en de werkdruk van het onderwijspersoneel.

 

Ik hoop u volledig geïnformeerd te hebben, met vriendelijke groet, Frank de Kiefte.

« terug naar het agenda overzicht