Staking

14/03/2018
Deelname team estafette staking.

 Beste ouders, 
Tot onze grote schrik blijkt aanstaande woensdag 14 maart 2018 alweer de tweede manifestatie van de landelijke reeks estafettestakingen te zijn. Pas vandaag kregen wij de oproep om mee te doen aan de manifestatie. Dat betekent dat er op die dag geen les kan worden gegeven. 
Wij realiseren ons dat dit voor jullie als ouders onhandig en waarschijnlijk helemaal niet wenselijk is. Na een periode met veel lesuitval door de griepepidemie zit niemand erop te wachten dat de lessen geen doorgang kunnen vinden. En mogen wij jullie op het hart drukken dat dat voor ons net zo vervelend is als voor jullie? Laat het duidelijk zijn dat wij als leraren het liefst gewoon les geven en de stroom van de lessen erin willen houden. 
Maar juist in de afgelopen tijd van de griepepidemie werd ons duidelijk hoezeer het noodzakelijk is dat er voldoende leraren zijn om te vervangen en om de werkdruk op te vangen. Niet alleen was het zo dat we geen vervangers konden vinden, ook waren er veel kinderen ziek die alsnog moesten worden getoetst maar hoe organiseer je dat als je zelf voor de klas moet en er geen leraar is om kinderen na te toetsen? Dit is maar een heel klein tipje van de sluier die verhult hoe hoog de nood werkelijk is. 
En juist daarom willen we graag meedoen aan de manifestatie in Amsterdam. We hebben gezien hoeveel indruk het maakte dat zoveel leraren (60.000)* hun klassen in de steek lieten om ons punt duidelijk te maken. Maar we zijn er nog niet. Een doekje voor het bloeden zal het leed niet stelpen. We moeten door! Het is niet leuk, voor jullie niet en voor ons niet, en toch willen we jullie vragen om begrip en coulance. We hopen in de toekomst op veel (jonge en enthousiaste) leraren om onze gelederen te versterken. Daarvoor is het nodig dat we aanstaande woensdag ook als vrijeschool Michael van ons laten horen in Amsterdam. 
Met vriendelijke groeten, 
Het leraren team van vrijeschool Michael in Bussum

« terug naar het agenda overzicht