Sinds 2012 is er binnen onze school, naast de BSO en de peuterspeelzaal, tevens een kinderdagverblijf gevestigd voor kinderen van 0 tot 4 jaar, georganiseerd door de SKBNM. Het kinderdagverblijf verzorgt hele dag opvang, van 08.00 tot 18.00 uur.

De pedagogische visie van het kinderdagverblijf sluit aan op de visie van de school. Belangrijk daarin is de opvatting dat een kind zich pas goed kan ontwikkelen als het zich geborgen en veilig voelt. Het kinderdagverblijf biedt kinderen daarom een warme en huiselijke omgeving, waar rust en aandacht is.

Wilt u overleggen over een plekje bij het kinderdagverblijf voor uw kind, neem dan contact op met Kirsten Koetsier van de afdeling Planning & Plaatsing van de SKBNM via (035) 697 00 75, keuze 1 of mail naar k.koetsier@skbnm.nl.

Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij Hanneke Kramer, de leidinggevende van kindercentrum Michaël, via (035) 693 83 08 of via de mail  h.kramer@skbnm.nl

Meer informatie over Kinderdagverblijf Michaël is ook te vinden op de website van de SKBNM: http://www.skbnm.nl