In ieder mapje: Werk gemaakt in de betreffende klas, verzameld in meerdere schooljaren.

Klasse(n)werk