Kunstzinnige therapie op school


Onze school heeft een kunstzinnig therapeute in het team, Katrien Janssens. Zij verzorgt op school individuele begeleiding van kinderen die dit nodig hebben. Deze individuele begeleiding vindt plaats gedurende een periode van 8 weken, eenmaal per week. Meer informatie over begeleiding door de kunstzinnige therapeute is hier te lezen. Ook neemt de kunstzinnig therapeute op vraag zitting in het ondersteuningsteam en levert ze een bijdrage aan het ondersteuningsproces in de school.
Wekelijks is zij aanwezig bij de pedagogische vergadering.