Klas 3

In de derde klas zijn we al twee jaar met elkaar op weg. Dat betekent dat we elkaars eigen aardigheden goed hebben leren kennen. Wij weten wel wat voor vlees we in de kuip hebben. En inmiddels weten we ook wel zo'n beetje wat er van ons verwacht wordt op school en in de klas. Daarmee vormen we een eigen gemeenschap, ons eigen bijenvolkje en reken maar dat het zoemt in de klas! Zeker als we druk aan het werk zijn. En dat zijn we! 

 

We leren over de aarde en we worden met elkaar echte aardebewoners. Over de boer en hoe hij graan verbouwt, dorst tot meel maalt en hoe de bakker en wij zelf daar brood van kunnen bakken. Over de ambachtsman en hoe hij touw maakt, manden vlecht, hout bewerkt en stof weeft. Over de bouwvakker en hoe hij een muurtje metselt. Over hoe papier gemaakt wordt en hoe daar door de eeuwen heen op werd geschreven en hoe de letters zich hebben gevormd. 

 

Juf vertelt ons verhalen over de schepping van de aarde en verhalen over hoe de mens de aarde leerde bebouwen en bewonen. 

Wij kunnen onszelf daarin herkennen en bouwen ondertussen dapper voort aan onszelf en aan onze klas. 

BERICHTEN

20 mei 2018 - Avondvierdaagse
Preview foto
Stoere loper! Beste ouder!

 

De Avond4daagse komt er weer aan!

Doe (of help) je weer mee?

Het zal dit jaar plaatsvinden van

maandag 28 mei t/m donderdag 31 mei​.

 

We beginnen en eindigen net als vorig
jaar op de parkeerplaats van
zwembad De Zandzee​, Struikheiweg 14, Bussum.

De 10km dient 18:00 uur aanwezig te zijn en de 5km 18:15 uur.

De laatste avond verzamelen we allemaal om 18:15 uur.

 

Inschrijven kan online via ​avondvierdaagsevsm.nl​ ​en kan tot ​donderdag 24 mei.

 

De kosten bedragen € 7,50 per deelnemer, inclusief versnaperingen.
De betaling kan dit jaar digitaal middels een kant-en-klaar betaalverzoek van € 7,50. U vindt het betaalverzoek in het inschrijfformulier op de website. U hoeft het verzoek alleen nog te accepteren. Voor 2 of meer deelnemers maakt u 2 of meer keer het bedrag van 7,50 over. De betaling dient uiterlijk ​24 mei​ binnen te zijn. Inschrijvingen die niet tijdig betaald zijn komen te vervallen. ​Betaal dus direct aub, gelijk met de inschrijving, zodat u zeker weet dat uw kind mee kan lopen

Donderdag 24 mei​ delen we ook de t-shirts uit, voor de ingang op het schoolplein. We zitten krap in de shirts waardoor we voorrang geven aan de 5km groep. Petjes delen we tijdens de avondvierdaagse uit en nemen we elke dag ook weer in, omdat er anders teveel zoekraken.

 

Oproep!

Voor de catering/rustpost van de 10km missen we dit jaar man/vrouwkracht-met-auto. Wie o wie? Opgeven kan via de website of als je vragen hebt, bel 06-19602539.

Wij rekenen op veel enthousiaste lopers (en helpers)!

 

Wim, Willem en Barry


 

 


16 mei 2018 - Toneelstuk Mozes
Preview foto Op 25 mei spelen we het toneelstuk over Mozes. Wat ging vooraf? Jozef werd als slaaf weggeleid naar Egypte. Daar werd hij na enige omzwervingen onderkoning. Hij adviseerde Farao om gedurende zeven vette jaren voorraadschuren aan te leggen en tijdens een zeven jaar durende hongersnood kon Egypte zijn voorraden verkopen en hadden ze ondertussen zelf geen honger. De familie van Jozef kwam naar Egypte op hongertocht. Ze werden door Jozef liefdevol ontvangen en vestigden zich in Egypte. 

Van Farao kregen ze het land Gosen. Daar leefde ze lange tijd in voorspoed. Na de dood van Farao en Jozef ging het echter bergaf totdat ze na honderd jaren als slaven moesten werken in de bouw. 

Een nieuwe Farao voelde zich bedreigd door het talrijk geworden volk van Israël en besloot het volk te decimeren door de nieuwgeboren zonen in de Nijl te laten gooien. 

De familie van de kleine Mozes verzon een list en legde het kindje in een biezen mandje besmeurd met pek in de Nijl op de plek waar de dochter van de Farao dagelijks baadde. Zij vond het kindje, adopteerde het en zo groeide de kleine Mozes op aan het hof van Farao, voorbestemd om uiteindelijk zijn volk weg te leiden uit Egypte naar het beloofde land. 


16 mei 2018 - Pinksterfeest
Preview foto Op vrijdag 18 mei vieren we het Pinksterfeest. Het begint meteen 's ochtends vroeg nadat de kinderen even naar binnen zijn geweest. Voor wie niet bekend is met het feest: alle klassen dansen om de meiboom op live muziek, er worden liederen gezongen en iedereen (de kinderen en de juffen en meesters sowieso) komt in het wit. Geniet en wees smart, hou je telefoon in je zak en kijk met je hart.