Op onze school zijn ouders heel betrokken

Op onze school zijn ouders heel betrokken. Er zijn veel activiteiten waarbij ouders helpen en taken die door ouders gedaan worden. Dat is voor de school van grote waarde. 

Activiteiten waarvoor ouders zich inzetten zijn bijvoorbeeld: Klassenouderschap, activiteiten in en rond de klassen, het bestuur, de medezeggenschapsraad, hulp bij het organiseren van de jaarfeesten, onderhoud van het schoolgebouw en het schoolterrein, assistentie bij toneelstukken, de redacties van de schoolnieuwsbrief, fondsenwerving, en nog veel meer.

Ook dragen we met z’n allen zorg voor het schoonhouden van ons schoolgebouw. Dat heeft enerzijds een pedagogische achtergrond, namelijk om kinderen voor te leven goed voor hun omgeving te zorgen. Anderzijds bespaart het de school middelen, die we vervolgens aan de kinderen kunnen besteden. Een schoonmaakbedrijf maakt alle algemene ruimtes schoon en ouders dragen samen met de kinderen zorg voor het schoonhouden van de klaslokalen. Twee of drie keer per schooljaar heb je een week schoonmaakbeurt, samen met een andere ouder. In de onderbouw vegen de kinderen die die week aan de beurt zijn op maandag tot en met donderdag de klas en op de vrijdag maken de twee ouders samen met hun kinderen na schooltijd de klas schoon. Dat is ongeveer een uur werk. In de kleuterklassen zorgen de ouders die in de betreffende week aan de beurt zijn op maandag tot en met donderdag om beurten voor het vegen en de afwas. Op vrijdag doen de ouders samen de grondige schoonmaak. Iets meer dan een uur werk. Aan het einde van het schooljaar hebben we een schoonmaakdag waarbij we met z’n allen de school klaarmaken voor de zomervakantie.

 


terug naar boven

Zelfgemaakte dingen

Op de vrijeschool zijn veel zelfgemaakte dingen te vinden. De aandacht en zorg die we daarmee doorgeven aan de kinderen vinden we waardevol. Bijvoorbeeld bij verjaardagen of speciale gelegenheden met kadootjes. Ouders worden daarvoor geregeld gevraagd iets te maken.
terug naar boven