Peuterhof Windekind

Peuterhof Windekind is een peuterklas op antroposofische grondslag, gevestigd in de Vrije School Michaël. De Peuterhof is er voor kinderen van 2 tot 4 jaar.

Peuterhof Windekind is onderdeel van de Stichting Kinderopvang Bussum, Naarden, Muiden, Muiderberg (de SKBNM). Op maandag, woensdag en vrijdag is er 1 juf aanwezig. Er is dan plek voor 8 peuters. Op dinsdag en donderdag zijn er twee juffen aanwezig en dan mogen er 16 peuters komen spelen.

Bij Peuterhof Windekind willen we een speelomgeving creëren waar omhulling en huiselijkheid centraal staan. Op de mooie kijktafel zien we taferelen uit het seizoen en uit de jaarfeesten verschijnen. Ook kabouter Rikkie zit daar op zijn stoeltje, zodat hij alles goed kan zien.

Het speelgoed op de Peuterhof is van natuurlijke materialen waarmee de fantasie nog vele kanten op kan, zodat de peuters zich echt in hun eigen spel kunnen verdiepen. Aan beweging hoeven ze niet tekort te komen. We hebben een peutertuin met schommel, glijbaan en een prachtige zandbak. Maar ook binnen kunnen de peuters heerlijk de trap op klimmen naar 'het bovenhuis' en dan met de glijbaan weer naar beneden.

Een speelochtend bij Windekind is van 8:35 tot 11:50 uur. Kindjes van 2 jaar gaan doorgaans 2 ochtenden, kindjes van 3 jaar drie ochtenden in de week. De ochtend volgt een ritme van spelen en rusten. In de ochtendkring wordt de dag samen met vader of moeder geopend met liedjes en versjes. Daarna gaan de ouders naar huis en is er ruimte voor gezamenlijke spelletjes, vrij spelen en creatieve activiteiten zoals tekenen, schilderen en knutselen. Er worden vaak liedjes gezongen, spelletjes gedaan en mooie verhalen gelezen. Natuurlijk vieren we ook de jaarfeesten; Sint Maarten, Palmpasen en Sint Jan vieren we samen met de ouders. De andere feesten vieren we in het klein binnen de omhullende sfeer.

Kennismaken met de Peuterhof? Een proefochtend of -uurtje is altijd mogelijk in overleg met een van de peuterjuffen Erica Van Landeghem en Barbara Nietzman.
U kunt bellen naar 035-69 38 308.

Informatie over aanmelding en plaatsing is te vinden op http://www.skbnm.nl of neem contact op met de planner, Rommie van der Schaar (ma/di/wo 9:00 tot 14:00 uur), telefoon 035-6970075, email r.vanderschaar@skbnm.nl