Schooljaarplan 2016-2017

Dit zijn de doelen van het schooljaarplan:

* Anders evalueren: Naar aanleiding van de Michaël Conferentie werken we aan een gemeenschappelijke visie waar we in de school verder aan gaan werken.

* Het onderhouden van de coöperatieve werkvormen. 

* Het werken met groepsplannen en de gedifferentieerde uitvoering daarvan in het periodeonderwijs en in de oefenuren. 

* Leraren beoordelen periodedoelen in Volglijn zodat de leraar een eigen beeld heeft van de resultaten. 

* Kwaliteitsladder
Hieronder staan de onderdelen die een vervolg zijn op het werken met de kwaliteitsladder voor vrijescholen.

Periode-onderwijs

Leerlingen tonen persoonlijke verwerkingen en presentaties in het periode-onderwijs.

 

Zelfstandigheid

Leerlingen kunnen een eigen keuze maken uit opdrachten, onderwerpen en mogelijkheden.

 

Kunstzinnig/bewegings onderwijs

Wat betekent de bewegende klas voor de hele school?

 

Omgang met ouders

Ouders informeren over de opbouw van het leerplan van de vrijeschool.

 

Wereldburgerschap

Een nieuw initiatief in de samenwerking, in de ontmoeting met andere culturen en/of met de maatschappij.

 

Opbouw vreemde talen onderwijs

Visie en ambitie op het vak Engels en een oriëntatie op het heden.

 

Teamvorming

Leraren gebruiken verschillende gesprekstechnieken

 

Levenskunst

Levenskunst en zintuigen, hoe krijg ik in mijn onderwijs zoveel mogelijk zintuigingangen

 

* Kwaliteitszorg: Meting sociale veiligheid wordt gehouden waarvan de uitkomst besproken wordt.

* Personeel: 
- Piektijden voor zijn met spreiding en planning.
- Verdere invulling en helderheid met betrekking tot de coördinatoren (met name taal- en rekencoördinator).

* Communicatie: oefenen met de dramadriehoek. 

* Organisatie:
- besluitvorming aan de hand van het principe van consent.
- 1x een PV en 1x een studiedag samen met de BSO zodat de medewerkers over en weer kennis kunnen maken.