De meest recente statuten van de Stichting Vrije School Michaël zijn deponeerd in 2013.
Het officiële statutendocument is hier te bekijken.

Onze school werkt met een management statuut. In het management statuut is vastgelegd hoe de bestuurlijke verantwoordelijkheid in onze school is georganiseerd.
Het management statuut is hier te lezen.