Het team van de Vrije School Michaël, 2016-2017

Organisatie

Schoolleiding, Wim Oosterhuis en Frank de Kiefte


Zakelijk coördinator, Barbara Wilkes


Financiële administratie, Daniëlle Clement


Leerlingadministratie, Alla Bos

  

Concierge, Nelly Lodewijkx

 en Eefje Leerink

Leerlingzorg 
Interne begeleiding, Jeanny v/d Brand en Eugenie van Dijck
Remedial teaching, Jeanny v/d Brand, Sabine van Beers, Lidewij Besnard
Kunstzinnige therapie, Katrien Janssens

Kleuterleraren
Marit Brand, Edith Blom, Irma Millenaar, Mary de Munck Mortier, Bea Borren

Onderbouwleraren
Eerste klas, 

Jacqueline van Laerhoven en Annemeike Tinga 


Tweede klas, Suze Bakker en Marian van Vilsteren
Derde klas, Karen Bosman en Marian van Vilsteren
Vierde klas, Mariëtte Bolier
Vijfde klas, Jacqueline Vergeldt en Aretta van Hasselt
Combiklas zes, Frans Joling en Eugenie van Dijck
Januariklas zes, Daphne Bont

Klassenassistentie

kleuterklassen, Raymond Deen, 

Eefje Leerink, Annemoon Middelman

Onderbouwklassen, Irma Zwanikken

, Rony Usenki, Annemaaike Wagenaar, Marian van Vilsteren

Vakleraren
 Vakleraar handwerken, Rony Usenki
Vakleraar handenarbeid, Frans Joling
Vakleraar gymnastiek, Frederike Gathier
Vakleraar koorzang, Frans Joling
Vakleraar euritmie kleuterklassen, Chantal Heijdeman
Muziekbegeleiding euritmie kleuterklassen, Tatakh Huismans
Vakleraar tuinbouw, Raymond Deen