Het team van de Vrije School Michaël, 2017-2018

Organisatie

Schoolleiding, Wim Oosterhuis en Frank de Kiefte


Financiële administratie, Alla Bos


Leerlingadministratie, Alla Bos

  

Concierge, Nelly Lodewijkx

 en Tamara Groot (vrijdag)

Leerlingzorg 
Interne begeleiding, Jeanny v/d Brand en Eugenie van Dijck
Remedial teaching, Jeanny v/d Brand, Sabine van Beers.
Kunstzinnige therapie, Katrien Janssens

Kleuterleraren
Marit Brand, Edith Blom, Irma Millenaar, Mary de Munck Mortier, Bea Borren

Onderbouwleraren
Eerste klas, 1A Aretta van Hasselt en Marian van Vilsteren
                 1B Daphne Bont 
Tweede klas, Jacqueline van Laerhoven en Annemeike Tinga na 1/2/2018, Rob de Leijer tot 1/2/2018
Derde klas, Suze Bakker en Frans Joling
Vierde klas, Karen Bosman en Marian van Vilsteren
Vijfde klas, Mariëtte Bolier
Zesde klas, Jacqueline Vergeldt, Frans Joling en Eugenie van Dijck

Klassenassistentie

kleuterklassen, Raymond Deen,

 Annemoon Middelman en Maria Kuypers

Onderbouwklassen, Irma Zwanikken

, Rony Usenki, Annemaaike Wagenaar en Deborah Usenki 

Vakleraren
Vakleraar handwerken, Rony Usenki
Vakleraar hebreeuws, Rony Usenki
Vakleraar handenarbeid, Frans Joling
Vakleraar gymnastiek, Frederike Gathier
Vakleraar koorzang, Karen Bosman
Vakleraar euritmie kleuterklassen, Chantal Heijdeman
Muziekbegeleiding euritmie kleuterklassen, Tatakh Huismans
 Vakleraar tuinbouw, Raymond Deen