Verdieping

Binnen onze school worden regelmatig interessante lezingen gegeven over thema’s verwant aan het gedachtengoed van de school.

Deze lezingen worden georganiseerd door de Werkgroep ‘Verdieping’ en vinden in de avond plaats op school. Doorgaans is er een toegangsprijs van € 6,50.

Momenteel (schooljaar 16-17) zijn de posities in de werkgroep vacant en worden er vanuit de werkgroep dus geen lezingen georganiseerd. Wil je als ouder een bijdrage leveren aan deze werkgroep dan is dat heel welkom. Je kunt contact opnemen met Wim Oosterhuis.

De werkgroep organiseerde in de afgelopen schooljaren onder andere de volgende lezingen en bijeenkomsten:

Hans Wopereis over Bezieling in de school en in je werk
Hannah de Vos over Kernwaarden van het vrijeschoolonderwijs
Edith Blom over De praktijk van de kernwaarden in de kleuterklassen
Jet Nijhuis over De praktijk van de kernwaarden in de klassen 1 t/m 3
Jet Nijhuis over De praktijk van de kernwaarden in de klassen 4 t/m 6
Fred Beekers over Samenwerken, hoe doe je dat?
Job de Raadt over Spiritualiteit in het dagelijkse kinderleven
Edmond Schoorel over Kinderen en moderne media
Maandelijkse gespreksochtenden over opvoeden door Marlie Maessen