Vervolgonderwijs

De meeste kinderen van onze school gaan na de zesde klas naar een reguliere middelbare school in de regio ‘t Gooi. Een kleiner deel gaat naar de bovenbouw van de vrijeschool, in Amsterdam of Zeist. De laatste jaren zien we wel een toenemend aantal kinderen doorstromen naar de vrijeschool-bovenbouwen. 

Qua niveau ligt de uitstroom van onze school boven het landelijke gemiddelde. Dit geldt overigens voor veel basisscholen in ’t Gooi, een regio met een cognitief ambitieus onderwijsklimaat.

Een vraag die vaak gesteld wordt, is of kinderen van onze vrijeschool wel aansluiting kunnen vinden op reguliere middelbare scholen. Het antwoord is: Ja. De meerderheid van onze leerlingen gaat niet naar de bovenbouw van de vrijeschool en we hebben dus al jaren ervaring met kinderen die verdergaan in het regulier middelbaar onderwijs. Uit de contacten die we hebben met de middelbare scholen in de regio, met ouders die vaak nog jongere kinderen op onze school hebben en met oud-leerlingen die nog geregeld op school komen, vernemen we dat het onze kinderen in het regulier voortgezet onderwijs goed gaat. Ze worden bovendien ervaren als leergierig en zelfstandig.

HAVO/VWO, de norm?
We merken dat voor veel ouders in ’t Gooi HAVO/VWO de norm is. Dat één van de eerste vragen die gesteld wordt bij het oriënteren op de schoolkeuze, vooral door vaders, is, hoe het zit met de uitstroom. Eerder dan de vraag wat we als school belangrijk vinden, wat we doen met de kinderen en hoe we dat doen. We willen u van harte uitnodigen om juist ook kennis te nemen van deze informatie omdat wij ons daarin duidelijk onderscheiden van andere basisscholen in de regio. Het merendeel van onze leerlingen gaat inderdaad naar HAVO/VWO. We streven er naar alle kinderen op het voor het kind hoogst mogelijke niveau uit te laten stromen. HAVO/VWO is echter niet het doel of de norm. Bij het advies voor het voortgezet onderwijs kijken we naar wat past bij de individuele mogelijkheden. We baseren dit advies op de gehele schoolloopbaan van het kind.

Uitstroom Vrije School Michaël periode 2012-2016

  2016 2015 2014 2013 2012
VWO /VWO + 5 4 10 6 8
HAVO/VWO 9 2 9 3 4
HAVO 6 6 1 5 1
VMBO-T/HAVO 1 2 6 2 4
VMBO-T 5 4 5 4 4
VMBO-T/GL 0 2 0 0 0
VMBO-KB/GL 1 0 0 0 0
VMBO-KB/BL 3 1 0 0 0
  30 21 31 20 21