Samenwerkingsverbanden

Onze school is lid van de Vereniging van Vrije Scholen en de VBS, de Verenigde Bijzondere Scholen.

De Vereniging van vrijescholen verenigt alle scholen en instellingen voor onderwijs en opvoeding, waar gewerkt wordt vanuit de antroposofie.

De VBS vormt een vereniging van circa 500 bijzondere scholen in het primair en voortgezet onderwijs en behartigt de belangen van scholen met een eigen (pedagogische) identiteit. Dat zijn veelal de kleinere schoolbesturen.

 

 

Passend Onderwijs/Samenwerkingsverband Unita

De Wet Passend Onderwijs heeft nieuwe regelgeving van de overheid gebracht op het gebied van de zorgsamenwerking. Deze nieuwe regels hebben als doel de uitstroom van leerlingen naar het Speciaal Basisonderwijs te verkleinen en zoveel mogelijk kinderen de mogelijkheid te bieden naar een ‘gewone’ basisschool te gaan. De overheid heeft daarom bepaald dat alle zorgsamenwerkingsverbanden regionaal zijn worden en dat de verschillende basisscholen in het verband elk een zorgprofiel hebben. Dit, zodat binnen het samenwerkingsverband, zo vaak mogelijk een passende school in de omgeving kan worden gevonden voor een kind met een specifieke zorgvraag, zodat het kind niet hoeft over te stappen naar een school voor Speciaal Basisonderwijs. Voor onze school betekenen de nieuwe regels dat het landelijk zorgsamenwerkingsverband van vrijescholen waaraan we voorheen deelnamen (WSNS - Weer Samen naar School) is opgeheven en dat we ons vanaf augustus 2012 hebben aangesloten bij een samenwerkingsverband in de regio: SWV in het Gooi. Vervolgens is SWB in het Gooi samengegaan met het andere samenwerkingsverband in onze regio: SWV Annie MG Schmidt waardoor het SWV Unita is ontstaan, waarvan onze school dus nu deel uitmaakt. Op deze website kun je meer lezen over het SWV Unita.

 

 

Samenwerking met andere vrijescholen

Onze school neemt momenteel deel aan overleg over samenwerking met vrijescholen in de regio; Amersfoort, De Bilt, Zeist, Driebergen en Almere. Het doel van de samenwerking is vooralsnog, om met behoud van ieders zelfstandigheid en eigen identiteit, samenwerking te realiseren zoals het uitwisselen van kennis en het delen van faciliteiten. Voor onze school nemen bestuursleden en de schoolleiders deel aan deze gesprekken.