Statuten

De meest recente statuten van de Stichting Vrije School Michaël zijn deponeerd in 2013.

Onze school werkt met een management statuut. In het management statuut is vastgelegd hoe de bestuurlijke verantwoordelijkheid in onze school is georganiseerd.