Klas 5

Welkom op de site van klas 5, juf Suze en juf Anne! 

 

Op dit gedeelte kunnen jullie zaken vinden die speciaal voor ouders van klas 5 zijn bedoeld. Hier is een overzicht van onze bezigheden te vinden in de agenda. Praktische zaken kunnen worden opgezocht zoals het schoonmaakrooster. En als je meer wilt weten over de lesstof die er speciaal is voor de vijfdeklasser, dan kun je hier ook terecht. 

 

BERICHTEN

08 jan 2020 - Open dag Waldorf Utrecht
Preview foto

05 jan 2020 - Gelukkig Nieuwjaar!
Preview foto Beste Ouders van klas 5,

 

Allereerst veel geluk en liefde gewenst in het Nieuwe Jaar.

 

Graag wil ik een paar mededelingen doen over de komende week:

 

 • Maandag 6 januari is er een studiedag. De kinderen hoeven dus nog niet naar school.
 • Voor dinsdag 7 januari ben ik gevraagd om college te geven over de vrijeschool in Utrecht. Aangezien we het belangrijk vinden dat toekomstige leraren van iemand uit de praktijk horen hoe het is om op een vrije school les te geven ga ik dit doen. Helaas kan ik nog steeds niet op twee plaatsen tegelijk zijn, dus komt juf Anne Maaike dinsdag lesgeven.
 • Op woensdag is het juf Anne Maaikes dag dus dan is zij er vanaf 11 uur.
 • Donderdag komen de mensen van het Nederlands Symfonie Orkest op bezoek.

 

Op 13 januari gaan we, ijs en weder dienende, naar Amersfoort om het Driekoningen spel daar te bekijken.

IJs en weder dienende, want ik heb 2 aanmeldingen om ons daarheen te rijden en we hebben 6 chauffeurs minstens nodig. Dus opnieuw de vraag: wil je je aanmelden als je een groep kinderen naar Amersfoort kunt brengen? Meer informatie vind je in het bericht over het Driekoningen spel.

 

Hartelijke groeten,

 

Suze


18 dec 2019 - Open dag en voorlichtingsavond Stichtse Vrijeschool

 

Beste ouders,

 

De ouders van leerlingen in klas 5 & 6

Open lesavond voor ouders op donderdag December 2019

 

De voorlichting over vervolgonderwijs voor uw zoon of dochter is in volle gang.
In de afgelopen periode zijn er op vrijescholen in de regio teams van leraren en leerlingen geweest om op een speciale voorlichtingsavond te vertellen over de Stichtse Vrije School en wat dat inhoudt: voortgezet vrijeschoolonderwijs.

 

Naast een bezoek aan uw onderbouw organiseren wij ook jaarlijks verschillende voorlichtingsactiviteiten bij ons op school.

Zo komen op donderdag 23 januari veel leerlingen van de 6e klassen van de onderbouwen in de regio om lessen te volgen op de bovenbouw. Met hun eigen klas en eigen leraar gaan ze op bezoek en kunnen ze de lessen en de school beleven en de sfeer proeven.
Deze middag duurt van 13.00 tot 15.00 uur.

 

Net als de 6e klas leerlingen kunt ook u als ouders van leerlingen in klas 5 of 6 binnenkort voortgezet vrijeschoolonderwijs komen ervaren.


Op woensdag 5 februari is er een avond voor ouders van leerlingen in klas 5 of 6 (voor leerlingen is deze avond niet geschikt) van de vrijeschool. U kunt terplekke kiezen uit verschillende lessen of voorlichting. Hier u kunt kennismaken met leraren, het gebouw, de lokalen en de lessen.

Vanaf 19.45 uur bent u welkom in ons gebouw aan de Socrateslaan nr. 24 in Zeist.

 

Op zaterdag 1 februari van 10.00 tot 14.00 uur hebben we een open dag. Er is veel werk van leerlingen te zien, er zijn workshops en alle leraren zijn aanwezig om te vertellen over hun vakken en buitenschoolse activiteiten.

 

We hopen velen van u op 5 feburari a.s. te mogen ontmoeten.

 

Hartelijke groet,

Colin van der Bel

Coördinator PR Stichtse Vrije School

Socrateslaan 24, 3707 GL Zeist; telefoon: 030-2040290; E-mail: post@svszeist.nl
Bank: NL08 RABO 0114 5472 11 ten name van Stichtse Vrije School

website: www.svszeist.nl

page1image2720512 page1image2720128

22 nov 2019 - Drie Koningen Spel in Amersfoort
Het team van Amersfoort speelt het Drie Koningen Spel op de Vrije School in Amersfoort. 

Wij gaan kijken. Aanvang 11 uur. 

Wie kan rijden? Reken grof gezegd van 10 - 13 uur activiteit of met iemand anders afspreken om heen en weer te rijden. 

 

Graag melden via email aan juf Suze 


27 okt 2019 - Klas 5 in concert
Preview foto Eigenlijk had ik in de vierde klas al les willen geven over klassieke muziek, muziekinstrumenten en het symphonie orkest. Maar door een overvol lesprogramma kwam het daar niet van. Dit jaar heb ik een gaatje kunnen vinden. 

Toen ik op zoek ging naar een plaatje van de vaste opstelling van een symphonie orkest stuitte ik op het Nederlands Philharmonisch Orkest en hun lesprogramma voor basisschoolkinderen. Voor 2 euro per kind krijg je les bij het orkest in de koepel en komen ze ook nog naar je toe. Meteen geboekt. 

Op woensdag 26 februari 2020 mogen we bij hen op bezoek. 

 

Woensdag 26 februari 2020

12.30 – 14.10 inleiding + concert in de NedPhO-Koepel

1 groep 7; 27 leerlingen, 4 begeleiders

 

Wie zin heeft om mee te gaan, mag zich per email bij mij aanmelden.


26 okt 2019 - Open dagen vrije scholen
Opendagen Vrije Scholen voor klas 5 en 6

Utrecht

Info avonden

 • Do 12 december
 • Do 9 januari
 • Di 18 februari

Allen op de Asch van Wijckskade 20 te Utrecht

Aanvang 20.00 uur, ontvangst vanaf 19.45 uur.

 

Open dagen

 • Zo 12 januari 10.00 uur- 14.00 uur Asch van Wijckskade 20 Utrecht
 • Vr 14 februari 15.00 uur- 18.00 uur, Nobeldwarsstraat 9 Utrecht

 

Zeist

Open dag

 • 1 februari is de open dag

Ouderavond

 • 5 februari De ouders krijgen net als de kinderen proeflessen.

 

Amsterdam (Geert Groote College)

Open dag:

 • Van 10:00 tot 14:00 u. Tijdens de Open Dag zijn er open lessen, demonstraties en is er informatie