Sint Jan

Hier vindt U alle nodige informatie over het Sint Jansfeest.

Achtergrond

Het programma, met hulpvraag

Link naar tips voor het maken van een bloemenkrans.

Vraag vuurmeester

 

Achtergrond Sint Jan.

 

Op 24 juni is het feest van Sint Jan. In oorsprong was dat het midzomerfeest. In de natuur staat alles in bloei, alle bomen staan  in blad, zijn helemaal uitgegroeid  en tot volle wasdom gekomen. Als je- als in een versneld afgespeeld filmpje - voor je ziet  hoe dit proces zich van de winter tot nu, van kale takken tot volle tooi, zich heeft ontwikkeld, dan kun je ervaren  wat een levenskracht zich hier laat zien.

De aarde is geheel uitgeademd en reikt tot aan de hemel: hemel en aarde worden één.

 

Tegelijkertijd worden de dagen tot 21 juni langer. De aarde staat nu zo ten opzichte van de zon dat de zon het dichtst bij de Kreeftskeerkring staat. Vanaf nu zal de aarde zo draaien dat de zon steeds dichter bij de evenaar staat. Daarmee zijn we (letterlijk) op een keerpunt gekomen: de dagen worden korter, sapstroom in de planten trekt zich zoetjesaan weer terug, de natuur gaat zich richten op het maken van vruchten.

 

Wij mensen trekken naar buiten, de natuur in, zoeken de zon, de warmte, de bloemen op, het water op.

 

In oude tijden leefde men dichter bij de natuur dan wij nu doen. Men kende toen de reinigende werking van het vuur. Het geeft de mogelijkheid aan iets nieuws te beginnen. Een sprong over het vuur brengt dat nog eens in beeld: je waagt je hoog door de lucht, je laat  het oude los, het vuur reinigt je, vervolgens land je op de aarde om je nieuwe weg te gaan.

 

Vanuit de christelijke traditie kun je er zo naar kijken:

Juist nu vieren we het feest van Sint Jan, van Johannes de Doper. We vieren zijn geboortedag dichtbij de langste dag en precies een half jaar voor Kerstmis, de geboortedag van Jezus en dichtbij de kortste dag.

Johannes doopt Jezus in de Jordaan. Daarbij verbindt het Christuswezen zich met de mens Jezus. Johannes zegt: “hij moet groeien, ik moet afnemen.” En geeft zo een keerpunt aan.

 

Hoe kan het voor jou als volwassene persoonlijk zijn?

In de zomer kun je je met de uitgeademde natuur, de lange dagen, het warme zonlicht, mee naar buiten getrokken voelen. Je komt los van jezelf en – met de vakantie- los van je werk. Je neemt letterlijk afstand door (ver) van huis te gaan. Het geeft je de mogelijkheid je leven van een afstand te bekijken. Geeft dat de ruimte om je je opnieuw te verbinden met je hemelse voornemen voor wat je hier op aarde van plan was te doen? Laat je wat van je  eigenaardigheden achter je en doe je waar het voor jou wezen-lijk om gaat?

Betekent dat een keerpunt voor jou, ga je aan iets nieuws – klein of groot-  beginnen, straks na de zomervakantie?

 

Mooie zomer!

Jeanny van den Brand

 

 

 

Programma Sint Jansfeest 2019.

 

Op maandag 24 juni vieren we met kinderen en ouders van klas 1 tot en met 6 het Sint Jansfeest op

Dagrecreatieterrein "De Kuil van Drakesteijn",

Zevenlindenweg

3744 MA Lage Vuursche.

Volg daar de borden: Buiten in de Kuil.

 

We zitten op het ovale deel van het terrein, waar de groene pijl naartoe wijst.

 

 

 

Het programma is als volgt:

Tussen 17.00 en 17.30u aankomst op het terrein. Ieder zet zijn meegebrachte eten op de tafels die klaar staan, zodat we bij de picknick van elkaars heerlijkheden kunnen genieten.

17.30u opening van het feest met volksdansen (u heeft op school al kunnen oefenen).

17.45u openen van het buffet met een gezongen eetspreuk.

Picknick.

18.00u activiteiten. Je kunt kiezen:

         - volksdansen 

         - spelen: bellenblaas, touw trekken, trefbal, volleybal, voetbal.

19.00u verzamelen bij de vuurplaats. Het vuur wordt met een ritueel ontstoken door klas 6.

           aansluitend zingen o.l.v. een leraar.

19.15u toneel: Team met Anne Maaike.

19.35u zingen bij het vuur.

19.40u springen over het vuur.

20.00u bedanken en afsluiting.

 

Tijdens het feest zijn ouders verantwoordelijk voor hun kinderen. U wordt dan ook vriendelijk verzocht uw eigen kinderen in de gaten te houden.

Oud leerlingen zijn van harte welkom, maar ook voor hen bent u als ouder verantwoordelijk!

 

Willen jullie voor de picknick meenemen:

-     eten en drinken, voldoende voor het eigen gezin

-     een picknickkleed, borden, bekers en bestek.

           

Wij willen met elkaar delen, wat we hebben bereid. Daarom staan er weer feestelijk gedekte tafels klaar, waar je na aankomst (een deel van) je lekkers kunt uitstallen. Wil je zorgen dat het lekkers voorzien wordt van een opscheplepel (met naam)!

Iedereen is vrij om te kiezen wat op de gemeenschappelijke tafels komt te staan en wat voor het eigen gezin wordt behouden. Zo hoeft niet iedereen in de lange rij te wachten, maar kunnen jullie ook al vast lekker op je kleed met je kinderen iets eten. Het kan verbindend voelen om de picknickkleden op elkaar aan te laten sluiten.

 

Spelletjes

Vanaf 18.00 uur zijn er spelletjes te doen voor de kinderen en hun ouders. De gedachte van samen delen en spelen wordt ook hier heel tastbaar. Laten we als volwassenen ook meedoen met de spelen. Ouders leiden de spelen. We vragen jullie dringend geen ballen mee te nemen van thuis. Er zijn ballen aanwezig om te voetballen.

 

Volksdansen

En… we gaan volksdansen! 

De laatste week wordt er al flink geoefend op het plein.

Alle liederen en dansen zullen door het orkest begeleid worden. Het dansen duurt tot 19.00 uur want dan begint bij de vuurplaats het vuurritueel.

 

Sint Jansvuur.

De feestelijkheden vinden hun hoogtepunt bij het Sintjansvuur, waar we samen kunnen zingen. Onder toezicht en begeleiding van een ervaren vuurmeester is de vuurstapel opgebouwd. 

Om 19.00 uur gaan we naar de vuurplaats en zitten de kinderen per klas al klaar. De ouders staan daaromheen. De leerkrachten bepalen aan welke kant van het vuur iedereen gaat zitten i.v.m. de windrichting.

Het vuur wordt met een ritueel ontstoken.

Terwijl het vuur oplaait zingen we samen en kunnen we vervolgns kijken naar het toneel door de leraren.

Tot slot volgt het vuurspringen.

We hanteren de volgende regels bij het echte vuur:

 • Kinderen vanaf klas 4 mogen springen.
 • Draag geen slippers of plastic schoenen. Schoenen zitten goed om je voeten.
 • Draag korte kleding van niet (makkelijk) brandbaar materiaal.
 • Je springt alleen.
 • Je mag 1 keer springen. Er wordt per klas gesprongen.
 • Er wordt een duidelijk “start”en “go” sein gegeven; bij aanvang is dit duidelijk voor iedereen.
 • Ouders springen niet. Oud-leerlingen springen niet. 
 • De ceremoniemeester kondigt het einde van het vuurspringen aan.
 • Wordt signaal “stop” gegeven dan is het ook “stop”.

 

Voor kinderen uit klas 1,2 en 3 is er een kunstig vuurtje waarover ze mogen springen.

 

Wie doet wat?

Ceremoniemeester: Ariadne

Tafels: Janine van den Hengel (ouder oudleerling).

Muziek: ouders van de muziekgroep

BHV: 2 ouders, herkenbaar aan het felgekleurde hesje.

Volksdansen: Suze en Josephine

Ouders voor

 • bellenblaas
 • touw trekken.
 • trefbal
 • voetbal
 • volleybal
 • helpen eten opscheppen.
 • opruimen

Vuurmeester: Peter Bruun

Vuurspringen: Suze en Mariëtte

Springen voor jongere kinderen: Annemeike 

Toneel: Anne Maaike Wagenaar

 

Als je als ouder wilt helpen kun je je naam invullen op het inschrijfformulier bij de ingang van de school.

 

Let op:

Bij slecht weer gaat het feest niet door. U krijgt dan u uiterlijk rond 15.00 uur bericht via de schoolmail en de  klassen apps.

 

Op het terrein zijn geen toiletten! Houdt u daar vooraf  svp zoveel mogelijk rekening mee. Een enkel plasje kan, grote boodschap svp ingraven. Wc-papier meenemen. Alleen voor uiterste nood mogen we gebruik maken van het toilet van paviljoen “Buiten in de Kuil”.

 

Er mag niet met dennenappels worden gegooid - ook niet op het vuur  - om ongelukken te voorkomen.

 

Om 20.00 uur wordt het feest afgesloten. Vergeet niet je schalen en pannen van de picknick tafels mee te nemen!

 

Het Sintjansfeest is een besloten feest, alleen ouders en kinderen van school zijn welkom.

Laten we er met elkaar voor zorgen dat het een mooi feest wordt.

 

Parkeren:

Op het parkeerterrein direct aan je rechterhand als je de Kuil oprijdt. Als het vol is kan het ook langs de rondweg om het veld. Parkeerplek bij het theehuis is alleen voor bezoekers theehuis Buiten in de Kuil.

 

Tips voor het maken van een bloemenkrans.

 

Voor het filmpje kransen maken van Youtube gebruik deze link.