Nieuws

In onze beide derde klassen (groep 5) hebben we zeker nog plaats voor nieuwe leerlingen. Twee fijne klassen van 22 kinderen, met ervaren leerkachten. Mocht u interesse hebben, stuur dan een mail naar schoolleiding@vrijeschoolmichael.nl

 

Indien u interesse heeft in een andere klas, neem dan ook contact met ons op. We kunnen eventuele mogelijkheden met u overleggen. 

 

Meer informatie over de aanmeldingsprocedure kunt u vinden onder het kopje onze school.

 

 

Schoolleider Wim Oosterhuis met vervroegd pensioen

 

Schooleider Wim Oosterhuis gaat per ingang van 1 augustus 2020 met vervroegd pensioen.  Het schoolleiderschap draagt hij vanaf die datum in zijn geheel over aan Ariadne Jaski die nu voor 3 dagen aan school verbonden is als schoolleider. 

Wim Oosterhuis zet hiermee een streep achter zijn 44-jarige onderwijsloopbaan waarvan 35 jaar in de Vrijescholen. Wim is ruim 7 jaar verbonden geweest aan de Vrije School Michael.  Hij startte begin 2012 met een kleine aanstelling Beheer en Financiën, naast de toenmalige schoolleider Frank de Kiefte. Deze aanstelling groeide geleidelijk aan tot het volledig schoolleiderschap in 2017-2018. Vanaf 1 oktober 2018 vervult hij samen met Ariadne Jaski de functie van schoolleider.

Het bestuur is Wim erkentelijk voor het vele werk dat hij voor onze school heeft gedaan. De school zal zijn kennis en inzet missen.  Het bestuur, schoolleiding en team zal later op passende wijze aandacht besteden aan zijn afscheid.

 

 

 

 

bericht over het naar school gaan vanaf 8 juni

06 juni 2020 - Vanaf 8 juni mogen we alle kinderen weer op school ontvangen! We verheugen ons op hun komst en vinden het fijn dat we voor de zomervakantie weer met de hele klas tegelijk samen kunnen zijn. Voor de kleuterklassen is het weekrooster iets aangepast. Hier zijn de ouders van op de hoogte gesteld.

 

Het bericht dat naar alle ouders is gemaild is, treft u hier.

 

Ook is er een informatiebrief meegestuurd. In deze brief treft u meer informatie over de maatregelen die wij als school nemen.

 

In de nota van het RIVM kunt u het onderzoek lezen over COVID-19 en transmissie door kinderen.