Ouderbijdrage

Onze school ontvangt net als andere basisscholen de reguliere bijdragen van de overheid. Deze bijdragen financieren (vrijwel) alle onkosten van het reguliere onderwijs. Het aanbieden van vrijeschoolonderwijs brengt extra kosten met zich mee. Om ons vrijeschoolonderwijs mogelijk te maken, vragen wij een jaarlijkse of maandelijkse bijdage van ouders. Overigens mag geld geen belemmering zijn om uw zoon of dochter op onze school aan te melden. Het niet kunnen betalen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan een activiteit.

 

Onze school maakt vanaf schooljaar 2019-2020 gebruik van WIS Collect voor de facturatie van het toegezegde bedrag ouderbijdrage aan onze ouders. Wis Collect werkt niet met automatische betalingen via incasso, maar met i-deal.

 

Heeft u vragen over de ouderbijdrage, neem dan contact op met de administratie van de school. administratie@vrijeschoolmichael.nl

Download

ouderbijdrage
In deze brief treft u informatie over onze ouderbijdrage.