AANMELDPROCEDURE

Fijn dat je belangstelling hebt voor onze school. Om meer te weten te komen over ons onderwijs en de school, is het belangrijk dat je één van onze informatiemiddagen bezoekt. Zo kom je meer te weten over de achtergronden van ons onderwijs en kun je een bewuste keuze maken.

Wanneer je enthousiast bent geworden en onze visie omarmt, vragen we je om je belangstelling voor onze school zo vroeg mogelijk kenbaar te maken, door middel van het insturen van het aanmeldformulier. Dit formulier kun je hier downloaden. Mail het ingevulde formulier dan naar: schoolleiding@vrijeschoolmichael.nl

 

Momenteel melden ouders hun zoon of dochter al aan die in 2021 is geboren.

Voor de kinderen die geboren zijn na mei 2016 tot en met de eerste helft van 2019 hebben we helaas al een wachtlijst. 

 

 

Mocht je interesse hebben, stuur dan een mail naar schoolleiding@vrijeschoolmichael.nl

 

Indien je interesse hebt in een andere klas, neem dan ook contact met ons op. We kunnen eventuele mogelijkheden  overleggen. Na 1 juni nemen we geen kinderen meer aan die van een andere school komen en in augustus van het nieuwe schooljaar willen starten. Onze procedure voor zij-instroom willen we zorgvuldig kunnen doen.

 

Van september 2021 t/m mei 2022 is er de mogelijkheid voor een procedure voor zij-instroom, indien een klas minder dan 28 leerlingen telt en wij denken in voldoende mate aan de onderwijsbehoefte van de leerling te kunnen voldoen.

 

  • Zusjes en broertjes van kinderen die onze school al bezoeken, worden als eerste geplaatst indien er een plaats beschikbaar komt.
  • We hebben een voorrangsregeling voor kinderen die verhuizen vanaf een andere Vrije school.

 

Hieronder puntsgewijs de aanmeldprocedure:

 

  • Ouders die interesse hebben om hun zoon of dochter op onze school aan te melden, vragen we om eerst een informatiemiddag te bezoeken, zodat ze op de hoogte zijn van de visie van ons onderwijs een ook een beeld hebben van wat we van ouders verwachten.
  • Ouders die een kind willen aanmelden kunnen dit doen door het insturen van het aanmeldformulier. Mail het volledig ingevulde formulier naar: schoolleiding@vrijeschoolmichael.nl 
  • Wanneer je zoon of dochter is aangemeld, betekent dit nog niet dat hij/ zij is geplaatst.
  • Het streven is dat we ouders voordat hun zoon of dochter drie jaar wordt, laten weten of er plaats is. 
  • Bij zij-instroom is plaatsing pas definitief als er contact is geweest met de huidige school en alle gegevens compleet zijn, we als school kunnen voldoen aan de onderwijsbehoefte, als de leerling een paar dagen heeft meegelopen en als ouders en leerkracht akkoord hebben gegeven.