AANMELDPROCEDURE

Fijn dat je belangstelling hebt voor onze school. Om meer te weten te komen over ons onderwijs en de school, is het belangrijk dat je één van onze informatiemiddagen bezoekt. Zo kom je meer te weten over de achtergronden van ons onderwijs en kun je een bewuste keuze maken.

Wanneer je enthousiast bent geworden en onze visie omarmt, vragen we je om je belangstelling voor onze school kenbaar te maken, door middel van het insturen van het interesse formulier. Dit formulier kun je hier downloaden. Mail het ingevulde formulier dan naar: schoolleiding@vrijeschoolmichael.nl

 

Omdat er veel interesse in onze school is, moeten we ieder jaar helaas loten. Broertjes, zusjes en kinderen van medewerkers krijgen voorrang en worden altijd als eerste geplaatst. Vervolgens worden de kinderen geplaatst van het kinderdagverblijf van Kindcentrum Michael.

(De kinderen van de peuterspeelzaal Windekind loten mee met alle andere leerlingen)

 

Vanaf schooljaar 2024 - 2025 hebben we ieder jaar drie plaatsings-momenten.

Eind november (voor de leerlingen die in de periode okt - jan drie jaar zijn geworden/ worden)

Half maart (voor de leerlingen die in de periode feb - mei drie jaar zijn geworden/ worden)

Eind juni (voor de leerlingen die in de periode juni - sept drie jaar zijn geworden/ worden)

 

Indien je interesse hebt in een andere klas, neem dan ook contact met ons op. We kunnen eventuele mogelijkheden  overleggen.

Voor het schooljaar 2024 - 2025 hebben we geen plaats meer. Alle klassen hebben het maximale leerlingenaantal bereikt.

 

Na 1 juni nemen we geen kinderen meer aan die van een andere school komen en in het nieuwe schooljaar willen starten. Onze procedure voor zij-instroom willen we zorgvuldig kunnen doen.

 

 

  Hieronder puntsgewijs de aanmeldprocedure:

   

  • Ouders die interesse hebben om hun zoon of dochter op onze school aan te melden, vragen we om eerst een informatiemiddag te bezoeken, zodat ze op de hoogte zijn van de visie van ons onderwijs een ook een beeld hebben van wat we van ouders verwachten.
  • Ouders die interesse in onze school hebben, kunnen dit kenbaar maken door het insturen van het interesse formulier. Mail het volledig ingevulde formulier naar: schoolleiding@vrijeschoolmichael.nl 
  • In november, maart en juni, laten we weten of je zoon of dochter geplaatst is. 

   

  • Bij zij-instroom is plaatsing pas definitief als er contact is geweest met de huidige school en alle gegevens compleet zijn, we als school kunnen voldoen aan de onderwijsbehoefte, als de leerling een paar dagen heeft meegelopen en als ouders en leerkracht akkoord hebben gegeven.