Raad van Toezicht

In het schoolljaar 2013-2014 hebben de besturen van de vrijescholen uit de regio Midden-Nederland (Amersfoort, Bussum, De Bilt, Driebergen en Zeist) een gemeenschappelijke Raad van Toezicht opgericht.

Het besluit tot oprichting van de Raad van Toezicht is voortgekomen uit de wens om zo goed mogelijk invulling te geven aan de wettelijke vereisten voor de scheiding van bestuur en intern toezicht.

De Raad is ook een belangrijke pijler in het streven naar samenwerking van de vrijescholen van Midden-Nederland, met als doel versterking van de identiteit en continuïteit en bevordering van kwaliteit en doelmatigheid.

De Raad van Toezicht controleert, benoemt nieuwe bestuursleden (op voordracht van de besturen) en staat de scholen met raad en daad terzijde.