Raad van Toezicht

Stichting Vrijescholen-midden Nederland heeft een Raad van Toezicht. 

Anne Visser is de voorzitter en Leonhard ten Siethof is de secretaris.

De raad van toezicht informeert zich, analyseert, stelt vragen en houdt de bestuurder een spiegel voor. Daarmee is de toezichthouder adviseur, klankbord, werkgever van de bestuurder en toezichthouder in één. Om al die rollen goed te kunnen vervullen, heeft de raad uiteenlopende bevoegdheden. Denk aan het goedkeuren van de begroting, het jaarverslag en het strategisch meerjarenplan. Daarnaast is de raad van toezicht belast met het benoemen, schorsen en ontslaan van het bestuur alsmede met de vaststelling van de beloning van het bestuur.