Protocollen

Op onze school hanteren we diverse protocollen.

Downloads

Protocol Covid 19 basisonderwijs
Hierbij het protocol van 4 februari 2021 ten aanzien van de corona maatregelen. Dit protocol geldt voor onze school en voor alle basisscholen in nederland.

 

 

handreiking verkoudheidsklachten bij kinderen 0-6 jaar
Voor kinderen in de leeftijd van 0 - 6 jaar geldt een ander protocol ten aanzien van neusverkoudheid dan voor de kinderen in de leeftijd van 7 - 12 jaar. Dit heeft vooral te maken met het feit dat neusverkoudheid bij jongere kinderen veel vaker voorkomt. Het hoeft dus niet te betekenen dat uw zoon of dochter bij iedere verkoudheid thuis moet blijven.

Volg daarom goed de beslisboom en gebruik ook het eigen logische denken.

 

Wanneer we spreken over neusverkoudheid, spreken we van snotterigheid eventueel met niezen, kuchen of keelpijn.

 

handreiking verkoudheidsklachten bij kinderen 7-12 jaar.
Kinderen in de leeftijd van 7 -12 jaar met neusverkoudheid moeten thuis blijven als de verkoudheid niet te maken heeft met gebruikelijke/ bekende klachten, zoals hooikoorts of astma.

Een kind is neusverkouden als er sprake is van snotterigheid met eventueel keeplijn, niezen en hoesten.

Wanneer een kind niet snotterig is, niet moet kuchen of niezen en geen koorts heeft, kan uw zoon of dochter gewoon naar school.

Maakt u zich zorgen dat de neusverkoudheid mogelijk te lang aanhoudt? Laat dan uw zoon of dochter testen. Bij een negatieve testuitslag kan hij/ zij gewoon weer naar school. Laat dan wel aan de leerkracht weten dat uw zoon/ dochter negatief getest is.