Schoolplan

Het schoolplan is door het team van De Vrije School Michaël opgesteld middels een secuur uitgestippeld traject. In dit traject waren de directie en het managementteam leidend en werden de piketpaaltjes uitgezet voor de sessies met het gehele team.