Stichting Vrije School Michaël

De Vrije School Michaël valt onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Vrije School Michaël Bussum. Onze school is wat in onderwijsjargon een éénpitter wordt genoemd. Dat wil zeggen dat er onder de Stichting die het bevoegd gezag vormt maar één school valt.
Het Stichtingsbestuur wordt gevormd door ouders die hun bestuursfunctie vrijwillig bekleden. Het bestuur komt periodiek bijeen in een bestuursvergadering. Het bestuur heeft de dagelijkse leiding van de school gemandateerd aan de schoolleiding. Het bestuur adviseert, faciliteert en controleert de schoolleiding en legt formeel verantwoording af over de resultaten van de school. Vragen of opmerkingen aan het bestuur, kunnen gemaild worden naar bestuur@vrijeschoolmichael.nl Alle bestuursleden ontvangen berichten die zijn verzonden naar dit adres.

Downloads

vierjaarlijks onderzoek bestuur en school
Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie ieder schoolbestuur in Nederland. Het vierjaarlijks onderzoek is in het voorjaar van 2019 uitgevoerd op onze school en op 15 oktober 2019 vastgesteld.