Kindcentrum "MIchaël"

Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang Michael

Spelen, ontdekken en leren op het kindcentrum
Een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang die dezelfde visie delen als Vrije school Michaël, dat vind je bij  Kindcentrum Michaël. In ons kindcentrum gaan wij uit van de opvatting dat een kind zich pas goed kan ontwikkelen als het zich geborgen en veilig voelt. Kindcentrum Michaël biedt kinderen daarom een warme en huiselijke omgeving, waar rust en aandacht is.

Natuurlijk dagritme op het kinderdagverblijf
Op kinderdagverblijf Michaël vangen vaste pedagogische medewerkers kinderen op vanaf 3 maanden tot 4 jaar. We organiseren elke dag ontwikkelingsgerichte activiteiten. Door de afwisseling van vrij spelen en het in de groep weer bij elkaar komen, krijgt de dag een natuurlijk ritme. In het ritme van de dag hoort ook een warme, biologische middagmaaltijd en andere vaste eetmomenten met biologisch fruit en groente.
Via het ouderportaal houden de pedagogisch medewerkers ouders op de hoogte van de dag van jullie kindje.

Buitenschoolse opvang bij de Vrije school
Bij BSO Michaël kunnen schoolgaande kinderen niet alleen na school, maar ook op studiedagen en in schoolvakanties spelen, ontdekken en leren. Het BSO-ritme, met vaste eet- en drinkmomenten, steeds terugkerende activiteiten en de jaarfeesten geven de kinderen houvast en rust, maar ook de nodige uitdaging. Kinderen die op een BSO-dag bijvoorbeeld muziekles of judo hebben, brengen én halen wij naar het clubje.

 Meer weten over onze werkwijze, openingstijden en tarieven?
Ga naar skbnm.nl voor meer info, het aanvragen van een rondleiding en inschrijving!