Onze school

Kunstzinnnig onderwijzen en het vrijmaken van het unieke potentieel dat in onze kinderen aanwezig is, zijn de uitgangspunten van ons onderwijs 

 

“De vraag is niet, wat de mens moet kunnen en weten, teneinde zich in de bestaande sociale orde in te kunnen voegen; Maar wel, wat in aanleg in de mens aanwezig is en in hem ontwikkeld kan worden.

Pas dan kan de opgroeiende generatie de maatschappij steeds opnieuw met krachten verrijken”.

 

Rudolf Steiner

 

We zien de leerstof als middel voor persoonlijke ontwikkeling. Daarom sluit de leerstof op onze school zoveel mogelijk aan bij de leeftijdsfase en de belevingswereld van de kinderen.  

 

Wij voldoen aan de kerndoelen, gebruiken vanaf eind eerste klas toetsen uit het Cito-leerlingvolgsysteem en nemen in april de verplichte eindtoets af.