Fermate

Fermate is een initiatief van de Vrije School Michael, de Huizermaat en de samenweringsverbanden Unita (PO) en Qinas (VO). Vanaf schooljaar 2023-2024 is deze nieuwe regionale tussenvoorziening van start gegaan. De locatie van deze tussenvoorziening is op de Vrije School Michael, Esther de boer van Rijklaan 24, in Bussum.

Fermate is een overgangsjaar voor leerlingen die versneld door de basisschool zijn gegaan. Deze cognitief slimme, jonge leerlingen zijn nog niet toe aan een doorstroom naar de brugklas. Vaak kunnen zij nog sterker worden in hun persoonlijke en sociale ontwikkeling, executieve vaardigheden en leerstrategieën. 

 

Het nieuwe curriculum is in samenwerking met PO en VO docenten ontwikkeld. De samenwerking met de Huizermaat maakt het mogelijk dat gespecialiseerde vakdocenten, vaklessen verzorgen. Denk aan Russisch, Klassieke talen, Duits, Science, Techniek, Aardrijkskunde en Kunst. Hierbi wordt niet vooruitgelopen op het VO, maar verdiept en verrijkt. Verder wordt er projectmatig gewerkt, waarbij onderzoekend en ontwerpend leren centraal staan.

 

Aanmelding via het Loket van Unita

Leerlingen kunnen aangemeld worden door de school en ouders bij het loket van Unita. Een HB specialist van Unita kijkt dan samen met betrokkenen of Fermate passend is.

 

In de digitale folder op deze pagina is meer over dit initiatief te lezen.

Neem gerust contact op met de schoolleiding (Ariadne Jaski) voor meer informatie. Het is het handigst om een email te sturen naar schoolleiding@vrijeschoolmichael.nl 

Informatieavond Fermate voor ouders en scholen 

woensdag 11 oktober, 8 november, 13 december 

Aanmelden via: schoolleiding@vrijeschoolmichael.nl

Plaats: Vrije School Michael Bussum, Esther de Boer van Rijklaan 24, grote zaal

Tijd:    19.45 uur: inloop/ start 20.00 uur (tot uiterlijk 21.30 uur)

lesjesmiddag Fermate voor leerlingen 
woensdag 22 november 2023 en 17 januari 2024
Plaats: Vrije School Michael Bussum, Esther de Boer van Rijklaan 24, grote zaal

Tijd:    15.30 uur tot uiterlijk 17.00 uur

 

Downloads

VO vakleerkrachten Fermate
Enkele enthousiaste docenten van de Huizermaat, verzorgen twee keer per week vaklessen bij Fermate