Tijdspad VO

Na de zesde klas gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs. Er zijn kinderen die hun schoolloopbaan voortzetten op de bovenbouw van de vrijeschool en er zijn kinderen die naar scholen in de directe omgeving gaan.
Ten aanzien van de vrijescholen gaan onze kinderen naar de Waldorfschool in Utrecht, de Stichtse vrijeschool in Zeist of het Geert Grootte college in Amsterdam. Voor deze scholen is minimaal een VMBO-t advies nodig. 

In onze schoolgids treft u een overzicht van de scholen waar onze kinderen vorig schooljaar naar toe zijn gegaan.

 

Tijdspad ten aanzien van de overstap naar het Voortgezet Onderwijs.

Schooljaar 2020 - 2021

 

 • In juni 2020 (in de vijfde klas) hebben orienterende verwachtingsgesprekken met ouders en leerkracht plaatsgevonden.

 

 • In september volgt het voorlopig schooladvies. Dit advies, is niet voor niets een voorlopig advies en kan dus nog naar boven en naar beneden worden bijgesteld.

 

 • Op 22 oktober 2020 volgt een ouderavond waarin we de overstap naar het VO verder zullen toelichten en bespreken.

 

 • Na de herfstvakantie wordt de CITO B(egin) 8 afgenomen over een periode van twee tot drie weken.

 

 • Dinsdag 24 november 2020 wordt op school de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau)afgenomen. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat kinderen hiervoor oefenen. 

 

 • Dinsdag 8 en woensdag 9 december vinden er op school voortgangsgesprekken plaats met ouders en kind. In dit gesprek wordt de uitslag van CITO B8 besproken en wordt de uitslag van de NIO toegelicht en besproken.

 

 • Vanaf januari 2020 bezoekt u met uw kind de open dagen van de VO scholen op basis van het schooladvies

 

 • Begin februari 2021 krijgt u het definitieve advies van uw kind toegestuurd.

 

 • Maart 2021 meldt u uw kind aan bij de VO school die aansluit op het gegeven definitieve schooladvies.

 

 • De IEP eindtoets wordt afgenomen op dinsdag 20 april en woensdag 21 april 2021. Dit is de landelijk verplichte eindtoets. Deze toets kan het uitstroomniveau niet meer naar beneden toe (een lager uitstroomniveau) beïnvloeden.

 

 • Tussen april en juni (per regio verschillend): plaatsingsbericht.

 

Voor meer informatie over de scholen en de opendagen zie:

 

http://www.kiesjeschool.nl

https://www.scholenopdekaart.nl

https://www.gooisegids.nl