Tijdspad VO

Na de zesde klas gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs. Er zijn kinderen die hun schoolloopbaan voortzetten op de bovenbouw van de vrijeschool en er zijn kinderen die naar scholen in de directe omgeving gaan.
Ten aanzien van de vrijescholen gaan onze kinderen naar de Waldorfschool in Utrecht, de Stichtse vrijeschool in Zeist of het Geert Grootte college in Amsterdam. Voor deze scholen is minimaal een VMBO-t advies nodig. 

In onze schoolgids treft u een overzicht van de scholen waar onze kinderen vorig schooljaar naar toe zijn gegaan.

 

Tijdspad ten aanzien van de overstap naar het Voortgezet Onderwijs.

Schooljaar 2021 - 2022

   

  • Verwachtingsgesprekken/voorlopig adviesgesprekken voor het VO mei 2021/eind klas 5 met ouders (nu nog zonder kinderen).

   

  • Voor de start van de zomervakantie vinden jullie het voorlopige schooladvies in het getuigschrift. Het voorlopig schooladvies kan nog worden bijgesteld op grond van de ontwikkeling die uw kind doormaakt en aan het voorlopig schooladvies kunnen dus nog geen rechten worden ontleend.

   

  • 27 oktober 2021 volgt een ouderavond waarin we de overstap naar het VO aan de hand van een PowerPoint presentatie verder zullen toelichten en bespreken.

   

  • Na de herfstvakantie wordt de CITO B(egin) 8 afgenomen over een periode van drie weken.

   

  • Dinsdag 23 november 2021 wordt op school de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) Uiteraard volgt hierover volgend schooljaar meer informatie.
  • Dinsdag 7 en woensdag 8 december 2021 vinden er op school voortgangsgesprekken plaats met ouders en kind. In dit gesprek wordt de uitslag van CITO B8 besproken, wordt de uitslag van de NIO toegelicht en besproken en krijgt jullie kind het definitieve advies.
  • Vanaf januari 2022 bezoeken jullie met jullie kind de open dagen van de VO scholen op basis van het schooladvies. Hou wel de sites van scholen die jullie interesse hebben goed in de gaten.
  • Begin februari 2022 volgt het definitieve schooladvies.
  • Maart 2022: aanmelding bij de VO school die aansluit op het gegeven definitieve schooladvies.(door ouders)
  • De landelijk verplichte eindtoets (wij hebben gekozen voor de IEP eindtoets) wordt afgenomen op woensdag 20 april en donderdag 21 april 2022. Deze toets kan het uitstroomniveau niet meer naar beneden toe (een lager uitstroomniveau) beïnvloeden. Bij een hogere uitslag dan het definitieve advies kan de school het advies wel heroverwegen.

  Download

  powerpoint info avond VO
  In deze powerpoint staat handige informatie voor de overstap naar het VO