Tijdspad VO

Na de zesde klas gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs. Er zijn kinderen die hun schoolloopbaan voortzetten op de bovenbouw van de vrijeschool en er zijn kinderen die naar scholen in de directe omgeving gaan. Ten aanzien van de vrijescholen gaan onze kinderen naar de Waldorfschool in Utrecht, de Stichtse vrijeschool in Zeist of het Geert Grootte college in Amsterdam. Voor deze scholen is minimaal een VMBO-t advies nodig. 

In onze schoolgids treft u een overzicht van de scholen waar onze kinderen vorig schooljaar naar toe zijn gegaan.

Tijdspad ten aanzien van de overstap naar het Voortgezet Onderwijs.

Schooljaar 2019 - 2020

 

•30 oktober NIO afname 6e klas

•Eind November: voorlopig schooladvies wordt intern besproken

•Week van 9 december (voorlopige) schooladviezen / gesprek kind + ouder

•Januari: M8 toetsen

•Januari: Open dagen

•Begin februari: schooladvies wordt gedefinieerd

•Definitieve schooladviezen worden opgestuurd.

•Eind februari - begin maart: (let op kan per regio anders zijn) ouders melden aan voor school naar keuze. Er mag maar op 1 school aangemeld worden!

• 15 en 16 april IEP eindtoets

•Tussen april en juni (per regio verschillend): plaatsingsbericht.

 

Voor meer informatie over de scholen en de opendagen zie:

 

http://www.kiesjeschool.nl

https://www.scholenopdekaart.nl

https://www.gooisegids.nl