Privacy, mediawijsheid, seksuele opvoeding


Privacy

De Vrijeschool Michaël is verantwoordelijk voor een zorgvuldig gebruik van persoonsgegevens.
Hoe we dit doen, is te lezen in onze Privacyverklaring. Voor klachten of andere opmerkingen over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, kun je contact met ons opnemen via het e-mailadres privacy@vrijeschoolmichael.nl. Samen met nog zes andere scholen in ’t Gooi heeft het bestuur (bevoegd gezag) een functionaris voor gegevensverwerking (FG) die klachten voor onze school in behandeling neemt.

De contact gegevens van onze functionaris gegevensverwerking zijn: j.schildwacht@cedgroep.nl

 

Mediawijsheid

Bij de downloads op deze pagina is een download te vinden met de naam: veilig online tool.

Dit is een schrijven (een tool/ hulpmiddel) dat door enkele deskundige ouders, in samenwerking met school is ontwikkeld om ouders handvatten te geven voor kun kinderen, om hen veilig online te leren communiceren/ participeren.

 

Seksuele opvoeding

Gezonde relationele vorming, het ontdekken en verkennen van je lichaam begint al vanaf je geboorte. Maar wanneer begin je met seksuele voorlichting? en wie doet dat?  Ouders en school werken samen ten aanzien van het thema seksuele opvoeding, met als doel schoolbeleid ten aanzien van dit thema verder te ontwikkelen. Op deze pagina treffen jullie alvast enkele boekentips.