Privacy


De Vrijeschool Michaël is verantwoordelijk voor een zorgvuldig gebruik van persoonsgegevens.
Hoe we dit doen, is te lezen in onze Privacyverklaring. Voor klachten of andere opmerkingen over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, kun je contact met ons opnemen via het e-mailadres privacy@vrijeschoolmichael.nl. Samen met nog zes andere scholen in ’t Gooi heeft het bestuur (bevoegd gezag) een functionaris voor gegevensverwerking (FG) die klachten voor onze school in behandeling neemt.

De contact gegevens van onze functionaris gegevensverwerking zijn: j.schildwacht@cedgroep.nl

Downloads

Privacyreglement
Ons privacyreglement is in juni 2019 vastgesteld door de MR en het bestuur
privacyverklaring
Onze privacyverklaring is in juni 2019 vastgesteld door MR en het bestuur