INFORMATIEDAGEN

 

De informatiedagen beginnen stipt om 14.45 eindtijd is 15.45 uur. 

 

wij vertellen over de achtergrond en de praktijk van onze school, aansluitend is er een rondleiding.

 

Deze middag is bedoeld voor ouders/verzorgers

Waar moet U zijn: Vrije School Michaël, Kleuterklas 1

    

dinsdag  17 september   2019
dinsdag    26 november   2019
dinsdag   14 januari  2020
dinsdag   10 maart  2020
dinsdag  19 mei  2020

 

De informatiemiddag van 19 mei kan vanwege de coronamaatregelen helaas niet doorgaan. In de maand juni zullen we in kleinere setting informatiemiddagen houden.

We vragen u om een mail naar schoolleiding@vrijeschoolmichael.nl te sturen als u interesse heeft om te komen. 

De informatiemiddagen zijn bedoeld voor ouders. Kinderen kunnen helaas niet meekomen.